Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  CANIS SAFETY a.s.
  Porovnat Čeština / CZK

  Zvolte si jazyk
  Zvolte si měnu
  Košík

  Mycí prostředek MR. PROPER, 1 l

  Univerzální tekutý čistící prostředek na omyvatelné plochy, 2 druhy.  Zobrazit více

  Vaše cena71,39 Kč
  Vaše cena bez DPH59,00 Kč
  100 a více kusů
  Kód: 5141-015-000-00
  Jednotka: ks

  Univerzální tekutý čistící prostředek na omyvatelné plochy, 2 druhy.

  Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí, oči okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody. Po každém použití si důkladně umyjte ruce. Lidé s citlivou nebo poškozenou pokožkou by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem. Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby, uvedeného na obale.

  Složení: <5% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové tenzidy, Benzisothiazolinone, Glutaral, Parfém, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene.

  Signální slovo (CLP):Varování


  Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
  H319 -Způsobuje vážné podráždění očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):
  P101 -Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 -Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P305+P351+P338 -PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

  Parametry zboží

  Objem
  Objem
  1l