Nahrávám...
Nahrávám...
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Čeština / CZK

  Zvolte si jazyk
  Zvolte si měnu
  Košík

  Mycí prostředek CIF 500 ml

  Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy.  Zobrazit více

  Vaše cena44,77 Kč
  Vaše cena bez DPH37,00 Kč
  100 a více kusů
  Kód: 5141-016-000-00
  Jednotka: ks
  Alternativní jednotky: 1 krt je 16 ks
  Akce

  Tekutý, abrazivní čistící prostředek na všechny omyvatelné plochy.

  Složení: Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum, limonene, benzisothiazolinone, linalool, geraniol

  Signální slovo (CLP) : Varování

  Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): Způsobuje vážné podráždění očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):

  P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
  P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.
  P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P337 + P313 Přetrvává -li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Upozornění : Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Uschovávejte mimo dosah dětí. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc.

   

   

   

  Základní

  CAT
  CAT
  0
  Objem
  Objem
  500ml/720g