Nahrávám...
Nahrávám...
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Čeština / CZK

  Zvolte si jazyk
  Zvolte si měnu
  Košík

  Prací prášek REX, 60 PD

  Prášek na praní barevného prádla.  Zobrazit více

  Vaše cena272,25 Kč
  Vaše cena bez DPH225,00 Kč
  Kód: 5120-005-000-00
  Jednotka: ks
  Alternativní jednotky: 1 krt je 3 ks

  Prášek na praní barevného prádla.

  Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce vodou a ošetřete vhodným kosmetickým krémem. Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

  Složení: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty, fosfonáty, zeolity, Enzymy, Parfém.

  Signálním slovo (CLP) : Varování
  Standardní věta o nebezpečnosti ( CLP ): H319 Způsobuje vážné podráždění očí

  Pokyny pro bezpečné zacházení ( CLP ): P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
                                                            P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
                                                            P280 Používejte ochranné brýle
                                                            P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou
                                                            P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

  Základní

  CAT
  CAT
  0
  Váha
  Váha
  6 kg